Trường SMEAG, cập nhật mới nhất năm 2020

Du học Philippines xin gửi đến các bạn những cập nhật mới nhất từ Trường SMEAG. Bài viết này nhằm giúp học viên và đại lý hiểu rõ hơn về việc học tập tại SMEAG 2020. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày 1/3/2020.

Trường SMEAG thay đổi 2020

Các chính sách mới trường SMEAG 2020

Cơ sở Sparta:

Học viên phải tham gia toàn bộ lớp Sparta trong suốt khóa học của mình. Kiểm
tra từ vựng và ngữ pháp bắt buộc trong mỗi lớp Sparta sáng. Học viên không đạt điểm yêu cầu 2 lần trong tuần sẽ không được ra ngoài vào tối thứ 6. Học viên vắng học hoặc không tích cực xây dựng bài học trong lớp sẽ bị điểm tiêu cực. Nếu học viên nhận 4 điểm tiêu cực sẽ bị cấm túc vào thứ 7.

Cơ sở Classic, Capital:

Lớp Sparta sáng là lớp tự chọn (học viên có thể tham gia hoặc không tham gia). Lớp Sparta tối là bắt buộc trong 4 tuần đầu tiên. Riêng học viên khóa đảm bảo (IELTS,
TOEIC, TOEFL), học viên được yêu cầu tham gia đầy đủ 100% lớp Sparta sáng và tối trong 4 tuần đầu tiên.
Trường SMEAG thay đổi 2020

Khóa ESL

Thay đổi tên gọi khóa học:

Khóa học “ESL by Cambridge” chuyển tên thành khóa học “ESL”. SMEAG hướng đến việc cung cấp cân bằng các kĩ năng trong khóa học ESL để tạo tiền đề cho học viên chuyển tiếp sang IELTS. Đối với các học viên có nhu cầu thi lấy chứng chỉ Cambridge, học viên vui lòng thông báo với trường để trường sắp xếp bổ trợ giáo trình luyện thi phù hợp. Học viên cần đăng kí thi Cambridge trước 8 tuần và thực hiện bài thi chính thức tại Trung tâm khảo thí Cambridge tại trường.

Thay đổi kết cấu khóa học:

Lớp Thảo luận 1:4 (1:4 Discussion) sẽ dựa theo trình độ của học viên mà học theo mô hình và giáo trình phù hợp.
Trình độ dưới Tiền trung cấp (Pre-Intermediate): Survival & Pattern English
Trình độ Trung cấp: Discussion

=> Xem thêm thông tin học bổng du học philippines

Khóa Tiếng Anh Thương mại

1) Thay đổi tên gọi khóa học: Khóa học “Business” chuyển tên thành khóa học “Business Master”
2) Thay đổi kết cấu khóa học:

Hiện tại Thay đổi
1:1 Kĩ năng Nói 1:1 Tiếng Anh Thương mại
Nghe – Nói
1:1 Kĩ năng Viết 1:1 Tiếng Anh Thương mại
Đọc – Viết
1:1 Kĩ năng Đọc 1:1 OPIc Speaking
Opic Proficiency Interview Computer
1:1 Kĩ năng Nghe 1:4 Mô phỏng kinh doanh
1:4 Lớp thảo luận 1:1 Lớp học Online

※ Lớp 1:1 Online : Dựa theo phản hồi từ nhiều học viên khóa học Business, việc học 10 tiết mỗi ngày (chưa bao gồm lớp Sparta) khiến học viên (chủ yếu là nhân viên, người kinh doanh) không có thời gian để giải quyết công việc từ xa. Giải pháp cung cấp lớp học Online giúp học viên chủ động lựa chọn học online trong thời gian theo học tại trường hoặc sau khi khóa học kết thúc (học sinh lựa chọn thời gian học phù hợp về kĩ năng speaking để duy trì trình độ tiếng Anh).

Khóa TOEIC

Hiện tại Thay đổi
1:1 Tiếng Anh nền tảng 1:4 Tiếng Anh nền tảng
1:1 Kỹ năng Đọc 1:1 Kỹ năng Đọc
1:4 Kỹ năng Nghe 1:1 Kỹ năng Nghe

※ Lớp 1:1 Tiếng Anh nền tảng được đổi thành lớp 1:1 Kỹ năng Nghe, và ngược lại.

Khóa TOEFL Foundation

1) Khai giảng tại cơ sở Sparta và Capital
2) Học phí: Bằng lệ phí Pre-TOEFL
3) Thông tin khóa học: Khóa học TOEFL Foundation đa dạng nội dung học thuật, tập trung cải thiện trình độ ngữ pháp, từ vựng và kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh nền tảng. Đây là khóa học lý tưởng làm điểm tựa vững chắc để theo đuổi trình độ tiếng Anh nâng cao trong tương lai.

TOEFL Foundation
1 : 1 Kĩ năng Nói & Viết
1 : 1 Kĩ năng Đọc
1 : 4 Tiếng Anh nền tảng (Hình thái ngôn ngữ và ngữ nghĩa)
1 : 8 Kĩ năng Nghe

Khác

1) Lớp tự chọn: Học viên có thể lựa chọn các lớp tự chọn phù hợp

Khóa ESL – content Courses
(ESL, TOEFL Foundation, Speaking
Master, Business)
Exam Preparation Courses
(IELTS, TOEIC, TOEFL)
Lớp Các lớp nhóm đặc biệt Học nhóm/Lớp truyền cảm hứng
Xem phim /Thành ngữ tiếng Anh /
Nhạc/Hài kịch tình huống (sitcom)/
Tranh luận & thảo luận
Tự học có hướng dẫn của giáo viên/ Giáo viên tư
vấn học thuật.

Theo: Trường SMEAG

Leave a Reply